פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט אלקטרה 5 טון קירור + מערכת לשליטה על הספקת אויר ( דאמפר)
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט 6 טון קירור מערכת מולטי LG
פרויקט 6 טון קירור מערכת מולטי LG
פרויקט 6 טון קירור מערכת מולטי LG
פרויקט 6 טון קירור מערכת מולטי LG
פרויקט 6 טון קירור מערכת מולטי LG
פרויקט 6 טון קירור מערכת מולטי LG
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF
פרויקט מוציבושי 10 טון קירור מערכת VRF